Веселин Вълов

Роден през 1952 г. в гр. София

Завършил специалност “Научна организация на
управленската дейност” – Стопанска академия - гр.Свищов

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

от 2002 г. – Главен счетоводител – Реставрация 02 ООД

2002 – 1998 – Директор Финанси и инвестиции – Реставрация ЕАД

1998 – 1996 – Собственик и Управител – Силимат ЕООД

1996 – 1993 – Главен счетоводител – Юлитех ООД

1993 – 1992 – Съдружник и Старши консултант – Хирон МК ООД

1992 – 1990 – Свободен консултант по счетоводство, организация на
работната заплата, социално и здравно осигуряване

1989 – 1988 – Зам.директор по икономическите и административните
въпроси – ТК Стоманобетон

1988 – 1986 – Главен специалист по икономически анализ и планиране
- СО Стоманобетонни конструкции и изделия

1986 – 1978 – Специалист по организация на труда и ценообразуване,
Началник Планов отдел – Заводостроителен комбинат, Кремиковци

1978 – 1977 – Проектант – програмист – Център по транспортна
кибернетика и автоматизация

Член на Българския национален комитет на ИКОМОС