Гимназия Константин Фотинов, гр.Самоков

Консервационно – реставрационни работи