ЕС ПРОЕКТ: църквите Св. Параскева и Йоан Кръстител, гр.Несебър

Подготовка на строителни площадки, консервация, реставрация и социализация