Есова къща, гр.Самоков

Консервационно - реставрационни работи