Късно антична сграда, с.Дренково

област  Благоевград