Лековата къща, гр.Панагюрище

Строителна реставрация