Театър Иван Вазов, гр.София

Консервационно-реставрационни работи по западна фасада