Хаджирадонова къща, гр.Банско

Консервационно – реставрационни работи