Църква Св.Димитър, гр.Бобошево

Консервационно – реставрационни работи