Църква Св.Николай, гр.Дупница

Консервационно – реставрационни работи