Църква Св.Пророк Илия, гр.Свищов

Консервационно - реставрационни работи