Читалище Еленка и Кирил Аврамови, гр.Свищов

Реставрация  на първото българско читалище