Начало

 

От създаването си до днес „Реставрация 02“ ООД е извършила  консервационно – реставрационни работи в редица обекти – световни и национални паметници на културата като Рилската Света обител и Рилски манастир, Народния театър „Иван Вазов“,   църквата “Св. Димитър” - гр.Бобошево, финансирана от Световния музеен фонд със съдействието на ИКОМОС - България, църквата  “Св.Стефан” - гр. Несебър, финансирана от фондация „Левентис“  и други. Извършихме реставрация на изключително престижни обекти - национални паметници на културата, като църквата на Кольо Фичето “Св.Троица” в гр.Свищов. Изключително отговорен обект през 2003 г. беше участиетто във възстановяването на площад “Бански” в гр. София. На площад „Бански" успяхме да демонстрираме висок професионализъм при изграждането на по- специфични по функция и предназначение обекти. 

 

„Реставрация 02“ ООД реставрира  редица  църковни сгради  в  страната , като църквата  “Св. Георги Победоносец” - гр.Панагюрище, църквата „Св.Николай Чудотоворец” в гр.Мелник, църквата  „Св.Пророк Илия“ в гр.Свищов и др. Успешно извършихме  цялостната реставрация на Килийно училище и средновековната църквата „Св. Георги” - гр.Кюстендил, финансирано от Програма ФАР в раздела за културен туризъм. Обектите са национални паметници на културата с изключително ценни средновековни стенописи. 

 

В периода 2013 - 2015 г. участвахме в редица проекти финансирани чрез предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по оперативна програма "Регионално развитие" по приоритет ос III "Устойчиво развитие на туризма", а именно - "Нове –сърцето на легиона" - гр.Свищов, "Трявна – градът в който се ражда красотата" - гр.Трявна, "Подготовка на строителни площадки, консервация, реставрация и социализация на църквите „Св. Параскева” и „Йоан Кръстител” и реконструкция на улиците „Митрополитска”, „Бриз”, „Ахелой” и „Венера”, съгласно Специализирана схема за устройство на културно - туристически маршрут“ гр. Несебър“ „Развитие на културно туристическите атракции на територията на Община Хисаря“ и др.

 

„Реставрация 02” ООД разполага с добре подготвен технически и изпълнителски персонал, който успешно може да се справи със различни строителни консервационно-реставрационни проблеми. 

 

Фирма „Реставрация 02” ООД е член на Съюза на реставраторите и консерваторите в България и член на Регионалната занаятчийска камара - гр.София. 

 

Фирмата е носител на специална награда от конкурса за фасада на годината 2003 за обект „Профилирана гимназия „Константин Фотинов” - гр.Самоков и църква „Св.Георги Победоносец”- гр.Панагюрище, както и наградата за фасада на сезон есен 2012 г. за обект „Първо българско читалище Еленка и Кирил Аврамови“ - гр.Свищов.